Sukladno zakonu o Javnoj nabavi, Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi,
Naručitelj BOKART d.o.o. dana 1.12.2020. godine objavljuje
OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU: 001/2020 Nabava UV printer za printanje na staklu


Naziv i adresa Naručitelja: Bokart d.o.o., Staklarska ulica 4. 10370 Dugo Selo

Podaci o kontakt osobi:
Neven Kvesić
Mobitel: (+385) 098/673-377
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. Opis predmeta nabave:
Predmet nabave je nabava računalne i mrežne opreme kako slijedi:
Predmet nabave nije podijeljen u grupe i ponuditelj treba ponuditi samo ukupan predmet nabave, u suprotnom
ponuda će biti ocijenjena neprihvatljivom.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena
roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.


2. Rok za dostavu ponuda do 15.12.2020. god. do 12:00 h na adresu Naručitelja

Elektronička adresa/mjesto na kojem su dostupne dodatne informacije:

- E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Web: www.bokart.hr

Dugo Selo, 1.12.2020. god.

 ____________________

1. BOKART-ZOSI-OBJAVA_POZIVA_NA_DOSTAVU_PONUDA.pdf

2. BOKART-ZOSI-POZIV_NA_DOSTAVU_PONUDA.pdf