Nikako ne preporučujemo! Ovakav tip čišćenja bi mogao samo trajno oštetiti staklo! Ukoliko se na staklu "nakupilo" prljavštvine isto je potrebno prethodno natopiti sa sredstvom za čišćenje stakla, pričekati i nakon toga ukloniti sa mekanom krpom.